Search this blog

Sunday, May 31, 2015

האוקולוס ריפט ממש מעבר לפינה...

קראתי בגיק טיים שהאוקולוס ריפט ממש מעבר לפינה. אז הרבעון הראשון של 2016, זה לא ממש ממש מעבר לפינה; קצת מטריד שמוצר מהסוג שאמור להיות deal breaker לא מגיע בזמן של תקופת החגים לחנויות ובוודאי עוד סימן לכך שפייסבוק היא לא חברה שמנוהלת על ידי אנשי-מכירות אלא על ידי אנשים טכניים ובכל זאת, זה עשוי להיות סימן מאוד מעודד לגבי רמת האמינות הצפויה של המוצר !

מבט על קינקט ומיקרוסופט הולו-לנס, והשיח המתפתח על מציאות מדומה ומציאות רבודה, מרמז על כך שבעתיד הלא רחוק
נראה את העולם נקרע בין שתי גישות. זו שמתמקדת בלשים על עינינו עדשות מלאכותיות, דרכן ניגש אל המציאות הדיגיטלית,וזו שמתמקדת לשלב את העולם הדיגיטלי בתוך העולם שלנו.

לטווח הקצר, קל לדמיין את האוקולוס ריפט מנצח. לטווח הארוך זה כנראה יהיה הרבה יותר מורכב.
חיפוש ראשוני ביוטיוב לא הועיל הרבה. האומנם אי אפשר להתרשם באמצעות הטכנולוגיה הישנה, איך תראה החדשה...
גם מבט באתר עצמו  לא מאוד עוזר...

אז חוזרים ליוטיוב ומתעקשים, ומתחילים למצוא קצת תוצאות


בהחלט מקבלים תחושה שזו קפיצה קדימה. משהו שישרת היטב גם משחקים וגם תקשורת.
ובכל זאת - שני ספקות קופצים לתודעה בתגובה להערות מתלהבות.

  • הראשונה, פרטנית - כל טכנולוגיה תלויה ביישומים שלה. אני בספק שאכן נראה כבר ברבעון הראשון של 2016 מספיק יישומים שיאפשרו למשתמש שימוש נלהב ומרגש ללא הפסקה. אני מעריך שלפחות בשנה הראשונה נראה יותר דיווחים על תחושה-מתמדת שזה עדיין לא זה והתלהבות מכל עדכון. ואני מקווה מאוד מאוד להתבדות בהערכה הזו, ולגלות שכבר ברבעון הראשון מערכות תקשורת כמו סקייפ יזכו לתמיכה, בלי שתשתיות הרשת יהפכו את התמיכה הזו לבדיחה עצובה. מקווה, ומעריך שהbandwidth, למרות כל ההתפתחויות, ישמור את האוקולוס ככלי של 'העולם הראשון', המפותח, העשיר, לפחות לכמה שנים. מקווה, וחושש שכמו כלי-ממשק אחרים, זה לא עניין של שנה-שנתיים, אלא עניין של עשור-שניים. 
  • השניה, כוללנית - זה עדיין לא הדבר עצמו. חסרה תחושת-הגוף. בהקשר הזה כבר העיר חבר מהמתלהבים שהמרחק לsingularity  באמת מתחיל להתקצר, לא ? הרי תראה כמה מהחוויה האנושית מצליח להיות מתורגם לעולם דיגיטלי על ידי המערכת הזו... ולכך צריך להעיר שזו תגובה מבולבלת לטכנולוגיה שהיא כשלעצמה באמת מהממת. ולא צריך להתבלבל. אנחנו מדברים על פריצת דרך בייצוג המציאות הדיגיטלית עבור בני-האדם. לא מדובר כאן בפריצת דרך בייצוג בני-האדם עבור המציאות הדיגיטלית. ולכך עוד יידרש כנראה די הרבה זמן. אחרי הכל, יש singularity ויש singularity. מי מאיתנו רוצה להיות מהדור הראשון של אלה 'שהומרו' ושליד הדורות הבאים, בגלל מגבלות הרזולוציה של 'ההמרה' או מגבלות האחסון יהיה יישות מוגבלת וחסרה שכזו? דמיינו קיום מודע-לעצמו של הומו-האביליס, צד בצד עם ההומו-סאפיינס.... מה יהיה חלקן של אותן יישויות אומללות, נחותות באמת, שמורות לנצח בקיום דיגיטלי על גבי סיליקון? קשה להימנע מהמחשבה על חיי נצח של עבדות. וגרוע מזה, מרגע שיהיה לכל אחד מאיתנו עותק דיגיטלי, כפי ישיב כל סופר מדע בדיוני מתחיל, יוכלו להיות גם כמה העתקים. החלום הורוד על עותק אחד שמפרנס את כל האחרים יוכל אולי להתממש (כמה כבר יעלה שטח אחסון? שואל קול תמים ומתעקש להתעלם מהתשובה הקפיטליסטית המתבקשת) אבל גם החלום הלא-ורוד על העתקים משוכפלים המשרתים את היחידים וכמובן גם החזון של המטריקס מחייב אזכור, כעוד דוגמא למציאות לא נעימה שעשויה להפוך ברירת-מחדל, בעתיד הלא-רחוק מדי. 

ובכל זאת, כמי שתמיד מתלהב מההזדמנות לקבל את התשובה לשאלה הרוחנית המתבקשת (כשעותק אחד נופל ביער, מה מרגישים העותקים האחרים?) קשה שלא להתלהב מהתלהבותם של אחרים. גם אם העתיד הרחוק או המושלם לא כאן, הולך להיות מאוד מעניין פה בעתיד הלא מושלם, והלא רחוק, עבור כל מי שאוהב טכנולוגיה.  Friday, May 29, 2015

howto install postgress on centos7 for work with "7 databases in 7 weeks"

I'm finally approaching the end of my writing project  (much later than originally anticipated, and now, as I'm finally through with writing and at the stage of advanced editing, with the end (hopefully a good one) seen in the horizon, I can finally start to focus on the matter for which we have gathered here. 

Curiosity brought me to start reading "7 databases in 7 weeks" and sadly, the book, as interesting as it appears in this early stage of reading, does not guide the reader in the process of installing the databases it teaches... and thus I found myself having to install PostgressDB, and this seemed like a great opportunity to fulfill another wish of mine - to install a product from the O/S repositories (instead of downloading the latest product from the maker's website and following the instructions with zeal). 

This is the summary 'howto' of my ordeal

install the server
yum install postgresql-server.x86_64
(it has several dependencies (which you can see later thru yum deplist; the two interesting ones to know are - the postgresql.x86_64, postgresql-libs.x86_64 packages) 

install the contributed packages
yum install posgresql-contrib
(to get the contributed packages, which are only a small part of the variety and they all shall arrive to 
/usr/share/pgsql/extension)

initialize the database 
postgresql-setup initdb 

set database to startup while machine boots up 
chkconfig postgresql on 

start the db
service postgresql start

(how to stop, or restart? 
service postgresql stop
service postgresql restart )

now lets add the extensions to the template db "template1" 
su - postgres 
psql 
create extension tablefunc;
create extension dict_xsyn; 
create extension fuzzystrmatch;
create extension pg_trgm; 
create extension cube; 
(if successful, each sentence shall be responded by 
"CREATE EXTENSION") 

exit psql, using "\q" (without the quotation marks..) 

now lets create a working user
su - postgres [which is the default superuser of postgresql]
createuser --interactive 
(easiest in my mind)
provide name of user ('role' in postgres lingo) 
y/n to shall new role be superuser (recommend against, even though this is a development environment)

y/n to shall new role be allowed to create new databases ? (recommend y. this is a development environment after all)

y/n shall new role be allowed to cereate new roles?
(can't make up my mind yet; don't know enough of postgres; oracle background says no; development says what the heck)

and last - lets create the working db, in this case, the 7 dbs in 7 weeks, "book" db...
run from the shell :
createdb book (you can drop it using dropdb name-db]

enter plsql:
psql book 

the end:
now you can run the book's samples and carry on with your postgress studies... 
(to be on the safe side, first run the book's initial sample to see the extensions are working)

further reading